Monday, February 4, 2013

MATAN ABU SYUJAA’ 00 - Muqaddimahبسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين.

قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى:

سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى: أن أعمل مختصراً  في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، رحمة الله تعالى عليه ورضوانه، في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز  ليقرب على المتعلم درسه، ويسهل على المبتدي حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال فأجبته إلى ذلك طالباً للثواب راغباً إلى الله تعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير.----------------------------


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada junjungan kita Muhammad seorang Nabi, segenap keluarganya yang suci dan semua sahabatnya.

Al-Qadhi Abu Syujaa’ Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Ashfihaany –semoga Allah merahmati beliau- telah berkata:

Aku diminta oleh sebagian sahabatku –semoga Allah menjaga mereka- agar membuat ringkasan (mukhtashar) fiqh madzhab Imam Syafi’I –semoga rahmat dan ridha Allah tetap atas beliau- yang seringkas-ringkasnya dan sependek-pendeknya, agar singkat bagi pelajar untuk mempelajarinya dan mudah bagi pemula untuk menghafalnya. Aku diminta memperbanyak (di dalamya) bagian-bagian dan meringkas persoalan-persoalannya.

Maka, aku penuhi permintaan tersebut seraya mencari pahala dengan mengharapkan pertolongan dari Allah Ta’ala di dalam memperoleh kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang Ia kehendaki dan Maha Halus lagi Mengetahui hamba-hamba-Nya.
No comments:

Post a Comment